UTTC

TAFELTENNIS MEE BIJ UTTC!

UTTC

een vereniging waar actief sporten samengaat met gezelligheid.

 

 

UTTC

Voor jong en oud, beginner en gevorderd,
iedereen is welkom.

UTTC

Met trots de oudste tafeltennisclub van Nederland.

 

Historie

De geschiedenis van UTTC gaat ver terug, UTTC is niet voor niets de oudste tafeltennisvereniging van Nederland. Hieronder vind je een beschrijving van jaar tot jaar.

1930

Op 15 augustus werd in Hotel "Kras" in Utrecht het allereerste Utrechtse en landelijke ping-pong toernooi georganiseerd. Organisatie: P.J. Ducro; winnaar onbekend. Daarna volgde op 1 september de oprichting van de Utrechtse Ping-pong club H.U.T. (Houdt Uw Tafel). Leden: 4 dames en 8 heren. De contributie bedroeg 50 cent per maand. Gespeeld werd in de Sociëteit "de Vereeniging" op de Mariaplaats en wel op vrijdagavond van 19.30-23.00 uur. Al op 1 oktober werd H.U.T. gewijzigd in U.P.P.C. (Utrechtse Ping-Pong-Club).

1931

Oprichting door U.P.P.C. van een zustervereniging in de Damlust-kazerne. De eerste onderlinge ontmoeting op 4 september werd door damlust met 19-16 gewonnen. In dit jaar vond de verhuizing plaats naar een zaal aan de plompentorengracht.

1932

Een ontmoeting tegen de Amsterdamse club A.V.G.A. en een onderlinge Ping-Pong-Concours waren de voornaamste aktiviteiten.

1933

Het einde van dit jaar kenmerkt zich door een voorstel tot opheffing, vanwege het teruglopen van het ledental. Dit ging op het laatste moment niet door, omdat er drie nieuwe leden konden worden ingeschreven. Bovendien was ook de financiële toestand (toen al!) uitstekend.

1934

Oprichting van de Utrechtse Ping-Pong-Bond op 9 januari. Aanwezigen hierbij waren de besturen van U.P.P.C., Damlust en de Zeister Ping-Pong-vereniging, alsmede de pers. Contributie per vereniging fl.2,50 en daarboven per lid fl.0,10. In het bestuur van de Utrechtse-Ping-Pong-Bond zaten de U.P.P.C.'ers A. de Lange, A. Keyser en P.J. Ducro. Door de bond werden initiatieven genomen voor de oprichting van een landelijke organisatie. Op 1 september werd de naam U.P.P.C. gewijzigd in UTTC (Utrechtse Tafel-Tennis Club). In dit jaar werden 2 tafels aangeschaft van fl.11,50 per stuk

1935

In TRIANON aan de Oudegracht wordt van nu af gespeeld. Op 24 maart levert UTTC de eerste Nederlandse Kampioene af. Fien Cohen (later Herschel) haalt de titel bij de dames-enkel derde klas en gemengd-dubbel tweede klas.

1936

UTTC organiseert op 2 augustus in Hotel-Café "Veestallen" de Utrechtse kampioenschappen. UTTC wist zelf ggen titels te bemachtigen; Barna behaalde er 5 van de 10. Jo Dietrich werd eenmaal derde, Fien Cohen een keer de tweede. Op 11 september werd de clubkleding vastgesteld: donkerblauwe pantalon en lichtblauw shirt voor de heren, donkerblauwe rok en lichtblauwe blouse voor de dames.

1937

Drie Teams werden kampioen. Team 4 bestaande uit Fien Cohen, Alfred Keyser en Bains behaalde zelfs de Oostelijke landstitel.

1938

Ditmaal zelfs twee nationale landstitels voor teams. Een prestatie waarvoor de dames Herschel-Cohen en Ducro en de heren Redeker, Lameris, Willekes en Keyser tekenden. Op 1 maart werden de tafeltennisnetten van 6 3/4 inch verlaagd naar 6 inch, om te voorkomen dat "spelers met een defensief spel de kans krijgen tafeltennis onbewust te leiden tot verveling".

1939

De oorlog werpt zijn schaduw al vooruit: mobilisatie! UTTC-2 slaagde er net niet in het Nederlands kampioenschap tweede klasse te bemachtigen. Tegen het Amsterdamse G.H.B. werd met 5-5 gelijk gespeeld, setstand 12-13. Helaas voor de heren Keyser, Vuurmans en van Spanje.

1940-1945

In mei 1940 werden noodgedwongen alle aktiviteiten nagenoeg stilgelegd. Op beperkte schaal waren er nog onderlinge wedstrijden. Een algemene ledenvergadering op 23 maart 1942 telde slechts 10 aanwezigen die na afloop "onder het genot van een glas limonade enkele foto's van het vroegere UTTC bekeken".

1945-1946

Op 5 september de eerste vergadering na de oorlog. Er waren 15 leden ingeschreven. De competitie was vanwege de reisproblemen nog maar plaatselijk georganiseerd. Ook bestond er een gebrek aan balletjes, die door de Bond centraal werden gedistribueerd. Deze moeizame start ging in 1946 over in een geleidelijke groei naar 40 leden.

1947

Drie UTTC'ers F. van Daalhuizen, J. v.d. Brink en J. Vuurmans jr. ontvingen dit jaar training van de Hongaarse kampioen en finalist op de W.K. in Parijs: Ferenc Sido. J. v.d. Brink kwam ook uit in een vertegenwoordigend team, dat tegen Luxemburg speelde. De balletjes waren nog steed in distributie, maar zo stond in het UTTC-bulletin, de voorloper van de huidige Slips: "ze mogen in de competitie flink worden geraakt".

1948

We lezen dat de clubkleding weer in ere wordt hersteld. De textiel is echter nog steeds op de bon. geen bonnen maar en dus geen clubkleding, dan toch zeker "het embleem op de borst". In de teamopstelling zien we namen die ook in 1990 nog op de ledenlijst van UTTC staan, o.a.: Ton Goslinga, Sera en Jo Vuurmans.

1949

Gespeeld wordt er nu in de Schoolstraat op twee avonden. Het achtste team komt uit in de nieuwelingsklasse senioren, een heden ten dage onbekend begrip.

1950

Het vierde lustrum wordt naast de receptie en een "fuif" gevierd met een groot toernooi. Elke speler krijgt een aktie-foto en de vereniging met de beste resultaten een kist limonade. Barna is de vereniging die de kist in ontvangst mag nemen. Jo Dietrich wint in de eerste klasse bij de heren. Er wordt een weekend-trip gemaakt naar I.V.A. in Den Helder (de oude club van Nico Hemelrijk).

1951

Het clubblad krijgt een echte naam: DE SLIPS en een echte kleur: groen!? We lezen erin dat Ton Goslinga in het huwelijk treedt en dat er getafelennist wordt in een zaal aan het Schoolplein.

1952

De instelling van de Slips-wisselbeker voor de beste speler of speelster over een heel jaar: De eerste winnaar is Jan Romp. UTTC richt een jeugdafdeling op en de Bond telt precies 11791 leden.

1953

De contributie voor de jeugd wordt 15 cent per week. Er verschijnt een officiële mededeling dat "men niet zelf balletjes uit de doos op de PIANO mag pakken". De Slips schrompelt tot 2 pagina's.

1954

Fien Herschel, Diny van de Heuvel, Sera Pappie (later Vuurmans) komen uit in een wedstrijd tegen Gelderland. Nu al worden UTTC'ers opgeroepen voor de organisatie van de W.K. in Utrecht, maart 1955.

1955

Slaapplaatsen worden gezocht voor de W.K.-deelnemers. UTTC-A wordt kampioen bij de aspiranten: Jaap en Ton Herschel en Rudy Klein Hofmeijer waren de teamleden. Er wordt een eieren toernooi gehouden met een omeletfinale. De sportkeuring kost fl.1,50.

1956

UTTC is gaan spelen in de Poortstraat. Voor de clubkampioenschappen worden alle gedurende het seizoen gespeelde wedstrijden ongeldig verklaard. De titels worden nu bevochten op 16 juli! Op de jaarvergadering verschijnen zeven leden die praten over een begroting van in totaal fl.1047,19.

1957

Het nieuwe seizoen wordt sponsrubberloos. Het spelen met mouche, half zachte, wafel of andere buitensporige batjes is verboden. Alleen "doodgewone noppeltjes-rubber bats of de plankjes á la Freek van Daalhuizen worden getolereerd". In augustus wordt de Slips ineens zwart aan de buitenkant.

1958

In februari voor het eerst een blauwe Slips met gedichten van ene Kees van Kralingen. (Pseudoniem voor Freek van Daalhuizen). Voorzitter Jaap Korver gaat naar de West. Ton Herschel wint de U.K. tweede Klasse en het aantal jeugdteams wordt van één op twee gebracht. Jeugdleider is Gerhard Houtgast. Het clubblad wordt via zwart wederom blauw.

1959

Met drie teams van zes dames of heren wordt op 31 mei gepseeld tegen D.J.K. Rheinkraft Neuss. De duitsers krijgen elk een doosje Utrechtse Sprits. De heren verliezen twee maal met 3-9; de dames winnen met 11-3. In augustus wordt het clubblad groen en lezen we dat de afdeling Utrecht een ledendaling ondergaat.

1960

Een speciaal jubileumtoernooi met oude verenigingen als K.K.K. (Amsterdam), Onder Ons (hilversum), I.R.O. (Rotterdam), Over 't Net (Zeist!) en natuurlijk UTTC. Er verschijnt een speciale Slips met historische informatie en bijbehorende foto's. Een jeugdtoernooi wordt gewonnen door Ton de Hosson. Het jaarverslag van de comissie materialen is op rijm.

1961

De voetbaltoto-UTTC start onder leiding van Wim Adriaanse en Nico Kuyf. De contributie wordt desondanks met fl.0,25 verhoogd en de Slips heeft een rode omslag.

1962

In prijzende bewoordingen wordt de zaal "Den Hommel" beschreven, welke UTTC in gebruik gaat nemen. Team 1 gaat de competitie in met Harrie Broekman, Ferry Engelsman en Hans van Leusden. Het clubblad raake teven helemaal zijn omslag kwijt, maar komt spoedig weer terug in het blauw.

1963

Cor Rothfusz wordt internationaal scheidsrechter. S.V.E. en UTTC spelen een vriendschappelijke wedstrijd om onderlinge tegenstellingen te begraven. Bij de U.K. wint de eerste klasse UTTC'er Rien Tukker van een andere UTTC'er: Chris v.d. Linden UTTC gaat dit jaar een fusie aan met T.T.V. Boni

1964

Het ledenaantal komt boven de 100. Aan de UTTC'ers worden ook nog een aantal Onder Ons leden toegevoegd met bekende namen: Meitie en Nico Abbink, Mary v. Straten, Kees Klerks en Henk Bos. Team 1 gaat voor een promotiewedstrijd naar Zeeuws-Vlaanderen.

1965

We lezen iets over betaald tafeltennis, ook S.V.E. is in. Team 12 wordt toch nog kampioen met Bert Kruyntjens, Ko Voest en Koen Eykel, het enige team dat jaar. En....."Mijnheer Houtgast geeft 's avonds om 18.00 uur 7 ballen uit voor 7 tafels. De bal moet de gehele avond bij de tafel blijven liggen".

1966

In de Slips treden "gastsprekers" op: Nol Imhof (S.V.E.) en Hans Harkema (Barna). In de zomermaanden vindt een handicaptoernooi plaats: 4 klassen verschil - 17 punten voorgift; 5 klassen liefst 19. Jo Dietrich wint een veteranentoernooi bij Barna.

1967

Een reisje in de pen naar Philippeville in België en Jo Dietrich scoort met zijn 60 jaar 88% in de competitie en wint daarmee de Slips-wisselbeker. Het reisje naar België gaat toch niet door, maar UTTC wint wel het Gossima-voetbaltoernooi: doelpunten van Bert Kosterman (8), Voorthuysen (4), Hans Juffermans, Jo Vuurmans, Ferry Engelsman en Kees Klerks. Kees was doelman en scoorde uit een penalty. In de opstelling ook nog Jos, Rien en Rob Tukker.

1968

Het jaar is maar net op gang of op 29 (!) februari wordt op een bijzondere algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen: rust na een aantal problemen. In het Gossima-toernooi wordt UTTC slechts vijfde.

1969

UTTC wint het nederlaagtoernooi van Velox, vóór S.V.E., Wilskracht en T.T.V.M.. Wim Braster verhaalt in de Slips van de Chinese tafeltennisgeschiedenis. Dezelfde Wim Braster vestigde op 12 juli met Gerard Gaasbeek onder medische begeleiding van dr. Querido het wereldrecord tafeltennis in Den Hommel: 15 uur. Dit haalde alle landelijke bladen.

1970

Jubileumjaar - groots gevierd in Esplanade. De N.T.T.B. probeert een damescompetitie als verplichting in te voeren. Marijke Doek wint samen met Antoon v.d. Pijl een auto-rally.

1971

De U.K., georganiseerd door UTTC zijn een groot succes. Dankzij Fotobureau 't Sticht krijgen alle deelnemers een aktiefoto. Theo Jacobs zet zich in tegen de "Weg door Amelisweerd".

1972

Ton de Hosson, Piet Dams en John v. Veldhoven gaan als team 1 naar de landelijke competitie. Harry Broekman, Piet Bloks en Jaap van Doorn worden Utrechts Kampioen. Het clubblad bestaat dit jaar 25 jaar; redakteuren van verleden en heden verzorgen een speciaal nummer; deels in dichtvorm (Kees van Kralingen).

1973

Na Jo Vuurmans, Cor Rothfusz en Theo Schalkwijk is ook Teunis Heykoop officieel bondsscheidsrechter. We gaan met 5 teams naar Laren om met 30-20 van Nikè te verliezen; we ontvangen T.O.P. uit Haastrecht en winnen met 24-6. Tegen T.V.M. uit Den Haag wordt ook verloren met 30-20.

1974

De finale bij de jeugdtitelstrijd ging tussen Jan Timmer en Wouter Bloksma. Teunis schrijft vanuit Novi Sad over de E.K. '74. De Slips verschijnt in een record-oplage van 150 exemplaren.

1975

B&W van Utrecht worden gevraagd eens iets te doen aan een eigen clubgebouw voor UTTC. Het N.U.D. ondersteunde deze brief met een artikel. Van ditzelfde N.U.D. werd met voetballen met 5-1 verloren. Piet Dams zorgde voor het enige UTTC-doelpunt. Paul v. Lingen verzorgt het drukken van de Slips nadat Mary van Straten na lange tijd de schrijfmachine aan de wilgen heeft gehangen.

1976

UTTC wint als eerste vereniging na Iduna de verenigingswisselprijs bij de U.K.. Dit festijn leverde ook de nodige kampioenen op uit onze gelederen: Wouter Bloksma, Mary v. Straten, Tonnie Jansen, Aart Jan Schaap en Coen Bosselaar. Op een jeugdtoernooi in IJsselstein werden ook nog eens zeven prijzen weggehaald. UTTC besloot tot slot de najaarscompetitie met 7 kampioensteams. Eroc Tappen kon de drank niet aangesjouwd krijgen.

1977

Wederom de verenigingsprijs bij de U.K. en titels voor Henk Willemsen, Marion Hildebrand, Jan Poot, Wim Clements en Harry Melsen. UTTC-1 en UTTC-2 aktief in de landelijke competitie. UTTC-1 met en UTTC-2 zonder succes. Team A van de Jeugd - Henk Willemsens, Wil Eijkman en Peter Wolken - promoveert naar de landelijke C-Klasse.

1978

Niemand wil de U.K. organiseren en dus doet UTTC het maar weer. Dhr. Vonhoff schrijft ons dat geduld een schone zaak is (het ging over een clubgebouw...). UTTC werd zaalvoetbalkampioen van Zeist en omstreken, onder aanvoering van Hatty Bos. Het A-team van de jeugd ging naar de landelijke B-klasse. UTTC-1 gaat naar de landelijke overgangsklasse!

1979

Al in januari geeft Ton Herschel de voorzittershamer over aan Antoon v.d. Pijll. Jan Timmer en Henk Willemsens doen mee aan de Europese jeugdkampioenschappen Bridge in Italië. Ton van Ginkel loopt de halve UN-marathon in 1 uur en 54 minuten. Harry Melsen fietst 1400km in Israël.

1980

De U.K. is door UTTC perfect georganiseerd. Het jubileum wordt voor senioren gevierd met een groot feest en een receptie in boerderij Mereveld, de jeugd gaat met de bus naar Bobbejaanland en beleeft daar een enorm gezellige dag.

1981

Veel plezier wordt beleeft aan de puzzeltocht en er wordt vriendschappelijk met 6 teams tegelijk tegen T.T.V. Wibats gespeeld, ter ere van hun 15 jarig bestaan. Alle UTTC'ers waren ook voor de maaltijd en het feest uitgenodigd.

1982

Op 1 april bestaat de Slips 35 jaar, voor een clubblad een ongekende levensduur. Lies Ermerins stopt na 11 jaar met de verzending van de Slips en de verjaardagskaartjes. Onze topspelers vertrekken gezamelijk naar S.V.E., reden: te weinig gezelligheid en te weinig mogelijkheden om te tafeltennisen. UTTC introduceert de automatische Lotto.

1983

Er is veel tumult over de invoering van de verplichte damescompetitie. Een vreselijk auto-ongeluk heeft plaatsgevonden, waarbij vooral Eugène Smeulders het moest ontgelden. Er wordt een ledenstop ingevoerd.

1984

In een buitengewone ledenvergadering wordt de beslissing genomen voor het oprichten van een stichting UTTC. Deze stichting zal het vermogen van de vereniging UTTC moeten beheren, om dit vermogen enkel aan te kunnen wenden voor het realiseren van een eigen speelgelegenheid. De Toto- en Lottocommisie bestaat 20 jaar. UTTC heeft 17 senioren teams, 5 jeugd-jongens teams en 3 jeugd-meisjes teams.

1985

Bijna alle Top-jeugdleden gaan naar S.V.E. Het vijfenvijftig jarig bestaan van UTTC wordt gevierd met een toernooi en een gezellige dag op 28-09-1985. De N.T.T.B. bestaat 50 jaar.

1986

Middels de krant kan worden vernomen dat de N.T.T.B. bijna failliet is. Er zijn bijna geen aktiviteiten meer binnen de vereniging, de voorzitter schrijft zelfs over een complete apathie van de leden.

1987

Binnnen UTTC heerst een algehele malaise, het ledental loopt terug en er worden bijna geen aktiviteiten meer ontplooid. Enkel de rubriek "Lieve Jan" in de Slips kent ongekende belangstelling.

1988

Er zijn problemen tussen de jeugdcommissie, de redaktie en het bestuur. Het gevolg hiervan is een bestuurscrisis, waardoor een deel van het bestuur stopt met haar werkzaamheden. De vereniging verliest hierdoor een aantal zeer capabele bestuursleden. Het damesteam verschijnt in gesponsorde trainingspakken.

1989

De stichting UTTC wordt opgericht en de wens van velen, "het vermogen van de vereniging veilig stellen voor de realisering van een eigen home", wordt na jaren gerealiseerd. Nog voordat de stichting goed en wel functioneert is het dan zover, op 1 juli 1989 vind de overdracht plaats van het gymlokaal aan de Duurstedelaan van de afdeling onderwijs naar de stichting UTTC  Sjef Lustig tekende het contract namens UTTC. Weliswaar enkel middels een bruikleenovereenkomst, maar toch, het eigen home is een feit!

1990

UTTC groeit van 60 naar 120 leden. De neerwaartse spiraal is onderbroken en UTTC kent weer de gezelligheid waarmee het zich in het verleden ook altijd kenmerkte.

1991

Het damesteam wordt kampioen in de 4e divisie. UTTC haalt de beker bij Wibats weer terug (46-34). Bij de Utrechtse Kampioenschappen doen 60 UTTC-ers mee (zij kregen een gratis clubshirt, vanwege het 60-jarig bestaan). De clubprijs ging aan onze neus voorbij (4 punten te weinig), omdat er 2 leden onder S.V.E. hadden ingeschreven. De activiteiten worden gestart onder de naam: AKKU.

1992

Jo Dieterich, mede-oprichter van UTTC, 60 jaar getrouwd met Hannie. UTTC-ers op de t.v.: Clemens Aarendonk wint een stereoset bij Prijzenslag. In april geeft Gerhard Houtgast in RTL-4 nieuws uitleg over de aardbeving bij Roermond. Francien de Vlieger wint bij Rad van Fortuin enkele prijzen. Rob Wiedemeijer was te zien bij ”Rondom Tien” Ilse won met haar moeder een reis naar Hollywood, in een programma over de groep Adonis.

1993

UTTC haalt de beker bij Wibats terug 33-27. Francien de Vlieger zorgt al jaren voor de puzzel in de Slips. Omdat er maar weinig goede oplossingen binnenkwamen, vielen de trouwe inzenders ”de Bruijntjes” al gauw in de prijzen.

1994

Cor Boogaard wordt lid van verdienste. Dit vanwege zijn vele werk voor de Lotto/toto. Wibats wint in Den Haag met 33-27. Nederland speelt bij S.V.E. tegen Oostenrijk en wint met 4-2. We hebben weer 50 jeugdleden. In de kompetitie hebben we f 425,00 aan boetes. Er spelen in de landelijke seniorencompetitie nu 3 teams.

1995

Tijdens het 65-jarig bestaan van UTTC krijgen alle leden een clubshirt. UTTC doet met 65 leden mee aan de U.K. Bij gebrek aan bezetting, draaien de teams nu zelf bardienst op vrijdag. Gideon Herschel schrijft, dat Wibats met 31-19 verliest. De beker blijft in Utrecht.

1996

Er is een gesloten fietsenstalling gekomen. De kantine wordt vergroot. In 1989 heeft Richard van Ginkel de bar gebouwd en maakt hem nu groter. UTTC koopt een nieuwe tafel en wint er drie stuks bij. Tijdens de Vuurmansbeker wisselt Otto Verweij 32 keer van batje. De stichting onder voorzitterschap van Sjef Lustig, neemt ook de 2e zaal op de Duurstedelaan in beheer. 

1997

De club heeft nu 45 jeugdleden. Er zijn 22 seniorenteams in de kompetitie ingeschreven. De Slips is nu al 2 jaar geel en komt nu 50 jaar uit.

1998

Aan het eind van het veteranentoernooi speelt Herman Coops op zijn trekzak op teksten van Ton van Ginkel. UTTC organiseert samen met V.T.V. de Nederlandse Kampioenschappen. Om de Vuurmansbeker, wordt voor het eerst sinds 21 jaar, niet gespeeld. De 8e ontmoeting met Wibats eindigt in een 14 - 36 nederlaag. De tweede zaal is verbouwd en in gebruik genomen.

1999

We spelen nu 10 jaar in ons ”eigen home”, hetgeen wordt ingeluid met een nachtwacht toernooi. Dit begint om 20.00 uur en duurde tot 6.00 uur. Peter van Kuik was het laatste lid, dat in deze eeuw jarig was (31 dec). Iedereen, die in de twintigste eeuw Nederlands Kampioen was geworden, krijgt op het N.K. bloemen. Het Kerstklaverjassen werd bezocht door 36 deelnemers.

2000

11 UTTC-ers gaan naar Spanje voor een toernooi. In maart wordt er nog een feestje gebrouwen, vanwege het 10-jarig spelen in ons home. Wouter Lustig bouwt onze eigen website. UTTC organiseert voor de derde keer de N.K.

2001

De Slips komt eenmalig uit in (leesbaar) A-6 formaat. Ton Herschel is 60 jaar (vanaf zijn geboorte) lid.

2002

Gerhard Houtgast beschrijft zijn 50 jaar tafeltennis in 36 pagina’s van de Slips (verdeeld over 8 Slips). Jakob Hofland wint de Vuurmansbeker en wordt clubkampioen. Het ”Golden Team” Richard van Ginkel en Peter van Kuik knappen de buitenboel op. Rudy Klein Hofmeyer is 50 jaar lid van UTTC

2003

Er komen nieuwe UTTC-trainingspakken, eerst voor de jeugd, nu voor iedereen beschikbaar. Harmen van den Berg (jeugd) wordt 1e in de D-klasse. Een dag later wordt hij 2e in de A-klasse. Dit was tot dat moment nog niet voorgekomen. Mike Jongerius heeft de website van UTTC een prima outfit gegeven. Het domein uttc.nl is geregistreerd.

2004

In oktober zitten we alweer 15 jaar in ons eigen home. De UTTC-Bingo kent een hoofdprijs, reis voor 2 personen naar Parijs. Remco van Vliet en Francien de Vlieger doen al ruim 10 jaar de AKKU. Er wordt een feestcommissie gevormd voor het 75-jarig bestaan, volgend jaar. Er vertrekken 11 jeugdleden en wij houden 3 teams over. Er vindt een grote bestuurswisseling plaats met als belangrijkste reden dat de vereniging financieel niet meer op de eigen benen kan staan. Ook zijn er dit jaar scholierentoernooien gehouden, zodat alle kinderen in de omgeving weten waar wij zitten.

2005

Groot feest. UTTC bestaat 75 jaar. Tijdens de ”kick off” op de nieuwjaars- receptie kreeg iedereen een UTTC-pen, een kalender met de historie van UTTC en een sweater met de opdruk ”UTTC 75 jaar”. Ook werd de UTTC vlag met logo en de jubileumactiviteiten onthuld. Dit jaar stond bol van de activiteiten. Nieuwjaarsbijeenkomst, Nederlagentoernooien, receptie, feestavond, jeugd uitje enz. Een succesvol jubileumjaar was het gevolg en in 2006 heeft Johan Mastbroek aan Sjef Lustig een fotoboekje overhandigd om het jubileumjaar via foto’s te kunnen overzien. Dit jaar werd voor het eerst sinds tijden weer een financieel positief resultaat behaald. Het vermogen is nog wel negatief.

2006

UTTC 1 en 2 worden kampioen in de 2e klasse en gaan 1e klas spelen. Het Domstadtoernooi was een succes met als winnaar Farshid Farhadi. Het klaverjastoernooi werd door Annie Kragten (de oudste onder ons).

2007

John van Veldhoven (speelde in de jaren 70 bij UTTC) stopt na 60 jaar tafeltennis. Hij was ook trainer bij UTTC en werd in 1971 Utrechts Kampioen. 7 teams worden in de najaarscompetitie kampioen. Ook team 1 bij de jeugd (Kevin Ranselaar, David Rakke, Sammya Massoud en Nimrod Rakke) wordt kampioen. Fien Herschel (echtgenote van Max Herschel, mede oprichter van UTTC) overlijdt op 98 jarige leeftijd. Een aantal malen werd zij Utrechts kampioen, zowel als bij de dames als de heren. 

2008

Sascha Kwakernaak verslaat iedereen met de UTTC-Bowling. Door het klaverjassen te winnen van de Disnierats, werd UTTC de kampioen van deze ontmoeting. Jurian Broers en Ton van Ginkel werden hier eerste.

2009

Het klaverjastoernooi, verdeeld over 4 avonden, werd gewonnen door John de Bruijn. Ton van Ginkel werd tweede, die de laatste avond op vakantie was. Goede derde werd Vincent Baas. UTTC 1 blijft hangen in de 1e klas terwijl UTTC 2 werd kampioen werd en weer in de 1e klas gaat proberen. Helaas maar 1 seizoen De Stichting UTTC bestaat 20 jaar. Sjef lustig heeft een beleving geschreven, vermeld in deze “Slips”. 

2010

Dit jaar bestaat UTTC 80 jaar. Helaas geen groot feest. We moeten namelijk ons clubhuis uit. Alles gaat plat en we zullen 300 meter verhuizen naar een oud ROC gebouw aan de Pagelaan. Hier hebben we wel een kantine onder beheer, dus de gezellige avonden zullen doorgaan. Team 1 wordt bijna kampioen in de 1e klasse. Het 2e team wordt kampioen in de 2e klasse en mag naast het 1e team nu weer 1e klasse spelen. Op de vrijwilligersavond wordt afscheid genomen van ons oude clubhuis. Ook op sportieve manier.

2011

UTTC heeft 2 landelijke dames teams en 1 landelijke jongens  team. Ook ging UTTC weer naar Lloret, nu voor de 12e keer. Henk Luth voor de 19e keer. Ook gingen we weer naar Portugal, waar Richard Schuil en Ton van Ginkel 1e werden in de tweede groep. Hans Mark wordt Nederlands Kampioen bij de Veteranen (boven 50). UTTC promoot zich op de dag van het hart en speelt tijdelijk op de Pagelaan. 

2012

Team 1, bestaande bestaande uit Gideon Herschel, Merit de Jeu, Melvin Lucardi en Marc Londo wordt kampioen in de 1e klasse en dwingt daarmee promotie af naar de hoofdklasse! Ons clubblad de Slips, bestaat dit jaar 65 jaar.

2013

UTTC verhuist naar de Duurstedelaan en in nu ondergebracht in het scholencomplex met een eigen kantine met uitzicht op de 2 zalen. Hier de dweilpoeg. Op de dag van de verhuizing kwamen 18 helpen. Het gehele bestuur volgt een cursus om leden te werven en begeleiden van nieuwe leden.

2014

In 4 groepen ( van ongeveer 30 leerlingen) werd de jeugd van de  school uitgenodigd om een balletje te slaan. Onder de bezielde toezicht van o.a. Laurens Baas, werd de jeugd beziggehouden.Een toernooi voor oud-leden was ook een succes. Er zijn weer 3 oud-leden lid geworden. 

2015

Dieter Vermeer wint overtuigend het klaverjassen bij UTTC. UTTC organiseert samen met SVE en SVO de ZAK (zomer avond kompetitie) competitie. Bestaande uit 5 toernooien, waaruit een winnaar komt. UTTC start met 2 teams in de duo-competitie. In september zijn dat er 4. UTTC bestaat 85 jaar, er komt een jubileum Slips uit.

2016

Helaas overlijden 4 markante leden, te weten: Jo en Sera Vuurmans, Dieter Vermeer en Antoon van der Pijll. Ton Herschell is dit jaar 75 jaar lid van UTTC. Kleinzoon van Vincent en Ingrid Baas (Thijs) leed aan kinderkanker en is helaas overleden. Zij haalden voor KIKA € 11.000,00 op. Ton van Ginkel werd benoemd tot Erelid van UTTC.

2017

Game11 wordt de nieuwe sponsor van UTTC. John van Hoeven wordt de trainer. Thomas van Vessem wint alle hoofdprijzen bij UTTC. Er wordt gestart met een 50+ FIT project. Negen spelers/speelsters van boven de 50 melden zich hiervoor.

2018

UTTC heeft nu 11 teams in de competitie bij de senioren en 3 teams bij de jeugd. Arno Hofman wint voor de 5e keer het Domstadtoernooi en mag de beker houden. Thomas van Vessem wordt clubkampioen en wint de Vuurmansbeker.

2019

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor Veteranen (40+) wordt Gido Jehoel 2e in de 40+ klasse. UTTC organiseert voor het 2e jaar op rij samen met SVE een basisscholenkamioenschap. Team 1 (Thomas van Vessem, Gido Jehoel, Mark Broers en Gideon Herschel) worden kampioen in de 1e klasse en promoveren naar de hoofdklasse.

2020

Dit jaar bestaat UTTC 90 jaar. Op 5 september zou er een feestdag gehouden worden voor de jeugd en senioren. Deze is vanwege de coronamaatregelen nog even uitgesteld. Thomas van Vessem wordt voor de 4e keer op rij clubkampioen. Jan van Kuik wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kees Kragten wordt benoemd tot Erelid van UTTC.