In 2020 bestond UTTC 90 jaar

We zijn de oudste tafeltennisclub van Nederland.

 

UTTC

Tafeltennisclub in Utrecht ...

een vereniging waar actief sporten samengaat met gezelligheid.

Game11

sponsort

UTTC

Verslag ALV met benoeming Kees Kragten tot Erelid UTTC

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) verzocht voorzitter Simon Gribling aan Kees Kragten om even de gang op te gaan. Hij stelde vervolgens voor om Kees te benoemen als erelid. Reden: omdat we ontzettend blij zijn met alles wat hij nu al 30 jaar doet voor onze vereniging UTTC. Het voorstel werd bij acclamatie aangenomen. Nadat Kees teruggeroepen is meldt Simon dat de vergadering hem bij acclamatie tot erelid heeft benoemd.

Kees bedankt de leden en zegt dat hij dit nooit had kunnen doen zonder Corry, zijn vrouw. Hij bedankt ook Anton en Ingrid voor hun hulp. Mede-erelid en redacteur Ton van Ginkel overhandigt Kees een kleurenprint versie van de Slips jubileumuitgave waar op pagina 39 al melding is gemaakt van zijn benoeming.

Lees het complete verslag van de ALV 2020 in pdf.
Op Facebook vind je meer foto's van de ALV.